Inbar Raz, Eden Shochat ve Yossi Gottlieb [1]'in anti debugging tricks yazısını okurken ortaokul yıllarıma gittim, yazı zaten 90'ların ilk yarısına ait. Kullandığım 386DX 40 mhz bilgisayarım ile o günlerde aldığım hazı bugünlerde bulamadığım için üzülüyorum ama iyi ki o günleri yaşamışım, güzel zamanlardı. 16-bit process'leri Borland / Turbo Debugger, SoftICE, debug.exe üzerinde incelerken alıştığımız AX, BX, CX, DX register'ları yerine 32-bit'in yaygınlaşması ile extended hallerini (EAX, EBX, ...) görünce bunlar büyümüş isimleri değişmiş demiştim. Oyunların crack'lenmesini zorlaştırmak için bazen de hile yöntemlerinin keşfedilmesini zorlaştırmak için kodlara anti debugging betikleri eklenirdi, bazen de virüs'lerin kendisini korumak için elbette.

Birkaç tekniğe göz atalım;

8259 Interrupt Controller ile klavye interrupt'ını kapatma:

CS:0100 E421      IN   AL,21
CS:0102 0C02      OR   AL,02
CS:0104 E621      OUT  21,AL

Alternatif olarak Programmable Peripheral Interface (PPI) aracılığı ile devre dışı bırakılması:

CS:0100 E461      IN   AL,61 ;PPI uzerinde 0x61 numarali port araciligi ile
CS:0102 0C80      OR   AL,80
CS:0104 E661      OUT  61,AL

Interrupt'ların yazılım ile maskelenmesine dair başka bir anti debug numarası... Burada dikkat edilmesi gereken yazılımınızın tetiklemediği kesmeleri kullanmanız. Breakpoint'leri maskeleyen örnek:

CS:0100 EB04      JMP  0106
CS:0102 0000      ADD  [BX+SI],AL
CS:0104 0000      ADD  [BX+SI],AL
CS:0106 31C0      XOR  AX,AX
CS:0108 8EC0      MOV  ES,AX
CS:010A 268B1E0C00   MOV  BX,ES:[000C]
CS:010F 891E0201    MOV  [0102],BX
CS:0113 268B1E0E00   MOV  BX,ES:[000E]
CS:0118 891E0401    MOV  [0104],BX
CS:011C 26C7064C000000 MOV  Word Ptr ES:[000C],0000
CS:0123 26C7064E000000 MOV  Word Ptr ES:[000E],0000

Interrupt'ları birbirleriyle değiştirmek bu yöntemi daha önceden görmemiş kişilerin sinirlerini bozmak için iyi bir yol:

CS:0100 FA       CLI
CS:0101 31C0      XOR  AX,AX
CS:0103 8EC0      MOV  ES,AX
CS:0105 26A18400    MOV  AX,ES:[0084]
CS:0109 26A30400    MOV  ES:[0004],AX
CS:010D 26A18600    MOV  AX,ES:[0086]
CS:0111 26A30600    MOV  ES:[0006],AX
CS:0115 B44C      MOV  AH,4C
CS:0117 CD01      INT  01 

Debugger'ların kendi stack alanı yerine yazılımın stack alanını kullanmasını kötüye kullanarak sistemin kilitlenmesi sağlayan bir yöntem:

CS:0100 8CD0      MOV  AX,SS
CS:0102 89E3      MOV  BX,SP
CS:0104 0E       PUSH  CS
CS:0105 17       POP  SS
CS:0106 BC0B01     MOV  SP,010B
CS:0109 90       NOP
CS:010A 90       NOP
CS:010B EB02      JMP  010F
CS:010D 90       NOP
CS:010E 90       NOP
CS:010F 89DC      MOV  SP,BX
CS:0111 8ED0      MOV  SS,AX

[1] Yazının orjinalinde daha fazla yöntem bulabilirsiniz.